Beleidsmedewerkers SP bekijken aanbrengen gespoten PURschuim

Op maandag 27 augustus 2018 brachten twee beleidsmedewerkers van de SP-fractie in de Tweede Kamer, Eva de Bakker en Erik Flentge, een werkbezoek dat was georganiseerd door het Kennisplatform Gespoten PURschuim. Het werkbezoek vond plaats bij een woning in Heerhugowaard die werd geïsoleerd met gespoten PURschuim. Volgens de richtlijnen hadden de bewoners tijdelijk de woning verlaten. De isolatiewerkzaamheden werden verricht door de firma Pluimers. Namens Pluimers gaf Guido Jansen een toelichting op de werkzaamheden, de voorbereidingen die hierbij komen kijken en de voorzorgsmaatregelen die de verwerkers in acht nemen. Eveneens aanwezig waren André Stam en Adnan Bektešević van certificeringsinstelling Insula Certificatie, die Eva de Bakker en Erik Flentge vertelden over de wijze waarop inspecties op het verwerkingsproces plaatsvinden. De twee vertegenwoordigers van Insula konden vaststellen dat het team van Pluimers had voldaan aan alle eisen die in de beoordelingsrichtlijn worden gesteld.

Overigens gaan verwerkers binnenkort op alle projecten foto’s maken van relevante situaties tijdens en na afloop van het verwerkingsproces die verband houden met veiligheid. De beoordelingsrichtlijn is op 1 juli 2018 op dit punt uitgebreid, met als doel om iedere twijfel weg te nemen of bepaalde handelingen zijn uitgevoerd. Het gaat om het fotograferen van situaties als het gebruik van afzuiging tijdens het sprayen, de ventilatieopeningen in de kruipruimte, de houdbaarheidsdatum van het gebruikte materiaal, het luchtdicht afsluiten van de opening naar de kruipruimte na afloop van het sprayen en het aanbrengen van een waarschuwing op de toegang. Vanaf 1 januari 2019 zullen certificeringsinstellingen toetsen of verwerkers zich aan deze nieuwe eis houden.

Eva de Bakker en Erik Flentge over het werkbezoek: “Goed om te zien met hoeveel zorgvuldigheid er hier werd gewerkt. Zowel voor de medewerkers als voor de bewoners. Het bezoek gaf een interessant inkijkje in het ter plaatse werken met gespoten PUR. De SP zal de nieuw opgedane kennis gebruiken in de Tweede Kamer.”