Vormen van gespoten polyurethaanschuim

Polyurethaan
Polyurethaan ontstaat door de chemische reactie van twee componenten, PMDI (isocyanaat) en polyol. Binnen enkele minuten nadat deze stoffen zijn samengevoegd is het eindproduct (polyurethaanschuim) een feit. Polyurethaan kent heel veel toepassingen die we in het dagelijkse leven volop tegenkomen zoals schoenen, matrassen, dashboards et cetera. Polyurethaan is een uitstekend isolerend materiaal waardoor het veel toegepast wordt als isolatie van gebouwen. In nieuwbouw wordt het veelal toegepast in plaatvorm en in gespoten vorm (PURschuim) wordt het vaak in bestaande woningen toegepast als na-isolatie. Er zijn twee varianten gespoten PURschuim: de geslotencellige en de opencellige variant.

Gesloten- en opencellig
Geslotencellig PURschuim wordt gebruikt in vloeren, gevels en daken. De opencellige variant wordt voornamelijk toegepast in spouwmuren. De meeste opencellige producten zijn minder geschikt voor toepassing in kruipruimtes. Beide uitvoeringen bestaan uit dezelfde hoofdbestanddelen en vallen onder dezelfde veiligheidsvoorschriften. Specifieke producteigenschappen, zoals isolatiewaarde, gewicht en prijs bepalen doorgaans welk product wordt geselecteerd.

Er zijn twee varianten geslotencellig PURschuim waarbij het verschil zit in het type “blaasmiddel”. Dit is de stof die bij het spuiten van PURschuim wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat in het uitgeharde PURschuim isolerende bubbeltjes (cellen) zitten. Bij geslotencellig PURschuim is het blaasmiddel HFO of water. Bij opencellig PURschuim is het blaasmiddel altijd water.

Geslotencellig HFO
In deze uitvoering is het blaasmiddel HFO. HFO’s hebben een heel lage milieu-impact, lager zelfs dan CO₂. Het HFO in de cellen zorgt voor een zeer hoge isolatiewaarde.

Geslotencellig water
In deze variant wordt PMDI gemengd met water. De cellen worden in deze variant gevuld met CO₂-gas wat ontstaat tijdens de reactie. Bij een gelijke laagdikte heeft deze variant een lagere isolatiewaarde dan de variant met HFO als blaasmiddel.

Opencellig water
Door aan het bovengenoemde recept een zogeheten celopener toe te voegen springen de cellen nadat ze gevormd zijn open en ontstaat opencellig polyurethaanschuim. Opencellig PURschuim heeft bij gelijke laagdikte een lagere isolatiewaarde dan geslotencellig schuim.