Veelgestelde vragen

Wat is gespoten PURschuim?
Zijn er alternatieven voor gespoten PURschuim?
Wat is het verschil tussen een gespoten PURschuim, een spuitbus met PURschuim en PURschuimgel?
Is gespoten PURschuim veilig?
Als gespoten PURschuim niet op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt toegepast, is het dan onveilig?
Waarom wordt bewoners geadviseerd hun huis te verlaten tijdens het aanbrengen van PUR-isolatie?
Waarom mag ik mijn kruipruimte na aanbrengen van de PURisolatie 14 dagen niet betreden?
Is de in de kruipruimte aangebrachte gespoten PURschuimisolatie brandveilig?
Waarom is het noodzakelijk om na aanbrengen van PUR-isolatie uw huis te ventileren?
Als bewoners zien dat PURschuim geruime tijd na het aanbrengen nog nat of vochtig is, levert dat dan gevaar op voor hun gezondheid? Wat moeten ze doen?
Ik heb iets gelezen in de media over gezondheidsklachten bij vloerisolatie door middel van het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte. Klopt het dat deze gerelateerd zijn aan gespoten PURschuim?
Wat houdt certificatie precies in?
Aan welke veiligheidsmaatregelen houden gecertificeerde bedrijven zich?
Was er altijd al een certificatie voor isolatiebedrijven?
Hoe kan ik een gecertificeerd bedrijf bij mij in de buurt vinden?
Ik heb een klacht over PURschuim, waar kan ik terecht?
Ik denk dat ik ziek ben geworden door gespoten PURschuim, wat moet ik doen?
Wat is het Kennisplatform en waarom is het opgericht?
Waarom heeft de sector in 2013 extra maatregelen genomen?
Wat is gespoten PURschuim?

Polyurethaanschuim, kortweg gespoten PURschuim, is een zeer veelzijdig materiaal en wordt dag in dag uit veelvuldig voor diverse doeleinden gebruikt. Polyurethaanisolatie ontstaat door de reactie van twee componenten, PMDI en polyol. Binnen enkele minuten nadat deze stoffen zijn samengevoegd, is het eindproduct (polyurethaanschuim) een feit. Gespoten PURschuim is door zijn structuur naadloos aan te brengen in de kruipruimte van uw woning, en is daarmee een van de beste hedendaagse isolatiematerialen.

Zijn er alternatieven voor gespoten PURschuim?

Ja, die bestaan. Maar polyurethaan (“PUR”) is het isolatieproduct voor deze toepassing met de hoogste isolatiewaarde en biedt daarnaast verscheidene bijkomende voordelen ten opzichte van alternatieve isolatieproducten. Zo is het materiaal naadloos te verwerken: het dicht alle kieren en laat geen vocht door. Ook blijft de kruipruimte toegankelijk.

PUR kan ook het verschil maken als u uw woning wil (laten) renoveren tot een zogeheten passief huis. Passiefhuizen zijn gebouwen die niet meer dan 15 kWh/m² per jaar mogen verbruiken voor ruimteverwarming. Afhankelijk van de dikte van het aangebrachte PURschuim kunt u, als de hoogte van uw kruipruimte het toelaat, de vloerisolatie met behulp van PUR geschikt laten maken voor de renovatie naar passief huis. De meeste andere isolatiematerialen bieden dit voordeel niet.

Wat is het verschil tussen een gespoten PURschuim, een spuitbus met PURschuim en PURschuimgel?

Het gaat in alle gevallen om polyurethaanhardschuim, maar het verschil zit in de verwerking. PURschuimgel voor spouwmuurisolatie en verpakt PURschuim uit een spuitbus vormen bij verwerking een gelei. Als deze gelei uithardt, moet huidcontact worden voorkomen. Bij gespoten PURschuim wordt het materiaal verneveld op het oppervlak. Daarom is aanvullende bescherming nodig bij de verwerking.

Er zijn drie verschillende verpakkingsvormen voor PURschuim:

  • 1-componenten schuim in aerosol;
  • 2-componenten schuim in aerosol en
  • 2-componenten schuim uit gescheiden bussen of vaten met een statische mixer.

 

PUR schuim in een spuitbus is meestal een zogenoemde 1-componenten PUR schuim. Het polyol, de verharder en de additieven zitten voorgemengd in de bus in de juiste verhoudingen. Voor de applicatie wordt de bus geschud en worden de componenten gemengd waarbij het mengsel altijd correct van samenstelling is. De reactie ontstaat door contact met vocht uit de lucht en ondergrond en loopt relatief traag in vergelijking tot 2-componenten schuim.

Bij 2-componenten schuim in een spuitbus is de verharder als tweede component in een minibus gemonteerd in de spuitbus. Door de spuitbus te activeren worden de twee componenten in de bus door drukverschil en schudden gemengd. Het mengsel is hierbij altijd juist van verhouding. De reactie verloopt zonder invloed van luchtvochtigheid en vochtigheid van de ondergrond.

Bij 2-componenten schuim in gescheiden vaten of bussen wordt gebruik gemaakt van een pomp of druk in de vaten. De pompen voor de twee componenten zijn in de standaard machine uitvoering gekoppeld en hebben een vast en gelijk slagvolume waardoor de juiste mengverhouding (bij normale bevulling) wordt geborgd. Het schuim wordt via slangen of leidingen samengevoegd en hardt uit zodra het wordt aangebracht.

Ten slotte hanteert men in de volksmond ook wel de term PURschuimgel. Dit is echter een term die in de branche niet wordt gebruikt. Men doelt hierbij op het materiaal dat bij spouwmuurisolatie wordt toegepast. Het bestaat uit een 2 componenten systeem dat onder hoge temperatuur en druk werkt. Componenten worden daarbij als vloeistof gelei aangebracht.

Is gespoten PURschuim veilig?

Indien gespoten PURschuim in kruipruimtes als vloerisolatie wordt aangebracht op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen, is het gebruik ervan veilig. Dit blijkt ook uit de op 30 augustus 2013 verschenen onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (hier te downloaden). De op 25 februari 2014 gepubliceerde uitkomsten van onderzoeksbureau RPS bevestigen de bevindingen van TNO.

PURschuim wordt al 30 jaar als vloerisolatie gebruikt in meer dan 100.000 kruipruimtes in Nederland. De toepassing van PURschuim als vloerisolatie is al meer dan 20 jaar gecertificeerd door de onafhankelijke en geaccrediteerde certificatieorganisaties SKG-IKOB (voorheen IKOB-BKB) en Insula Certificatie. Gedurende deze periode van 20 jaar zijn er tot mei 2012 geen gezondheidsklachten gemeld.

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim hecht eraan het belang te onderstrepen van het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Verwerkers van PURschuim in dienst van gecertificeerde bedrijven zijn adequaat opgeleid, en gecertificeerde bedrijven hebben slechts na toelatingsonderzoek door SKG-IKOB of Insula Certificatie een certificaat gekregen. Door middel van inspecties wordt erop toegezien dat gespoten PURschuim in kruipruimtes op de juiste wijze wordt aangebracht.

Als gespoten PURschuim niet op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt toegepast, is het dan onveilig?

Nee, dat is zeker niet per definitie het geval. Het kan ook dan veilig zijn. Maar het behoeft uiteraard geen betoog dat het altijd verre de voorkeur verdient om op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen te werken. Medewerkers van gecertificeerde bedrijven worden hierop getraind en gecontroleerd.

Waarom wordt bewoners geadviseerd hun huis te verlaten tijdens het aanbrengen van PUR-isolatie?

Indien gespoten PURschuim in kruipruimtes door verwerkers van gecertificeerde bedrijven op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt aangebracht, is het gebruik ervan veilig en levert dit geen gezondheidsklachten op. Dit blijkt ook uit de op 30 augustus 2013 verschenen onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO (hier te downloaden), alsmede uit de uitkomsten van het onderzoek door RPS van 25 februari 2014.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de risico’s verwaarloosbaar zijn. Het advies aan bewoners om het huis te verlaten tijdens en twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes is een logische voorzorgsmaatregel. Door de woning tijdelijk te verlaten, wordt ieder mogelijk contact met stoffen die incidenteel in de leefruimtes zouden kunnen vrijkomen tijdens het aanbrengen van PURschuim uitgesloten. Het risico wordt hierdoor van verwaarloosbaar naar nul teruggebracht.

Waarom mag ik mijn kruipruimte na aanbrengen van de PURisolatie 14 dagen niet betreden?

Eigenlijk is dat niet nodig, maar de huidige richtlijn schrijft dat voor. De sector gaat bij de eerstvolgende herziening van de richtlijn bekijken of dit voorschrift nog moet worden gehandhaafd. Wij adviseren consumenten evenwel tot die tijd dit voorschrift te volgen. Om u te wijzen op de periode van veertien dagen wordt een sticker op het kruipluik aangebracht.

Is de in de kruipruimte aangebrachte gespoten PURschuimisolatie brandveilig?

Ja. Het brandgevaar in kruipruimtes is zeer laag en de toepassing wordt als brandveilig beschouwd. Gespoten PURschuimisolatie voldoet aan de brandvoorschriften.

Waarom is het noodzakelijk om na aanbrengen van PUR-isolatie uw huis te ventileren?

Als een woning wordt geïsoleerd, met name met luchtdicht en vochtdicht isolatiemateriaal, zorgt dat voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Maar tegelijk vermindert de uitwisseling van verse lucht tussen binnen en buiten. Verhoogde concentratie aan vervuilde lucht, uitgeademde CO2 en vochtige binnenlucht moeten worden afgevoerd en worden vervangen door verse (buiten)lucht.

Onvoldoende ventilatie van uw woning kan leiden tot gezondheidsklachten van de luchtwegen en de huid. Als met name vochtige lucht niet weg kan, wordt het een bron voor de groei van mijten en schimmels. Mijten hebben een negatief effect op de ademhaling en veroorzaken allergie. De diertjes gedijen in een vochtige en slecht geventileerde omgeving.

In een niet geïsoleerde woning, gebeurt ventilatie vanzelf via de vele naden en kieren. In een goed geïsoleerde woning is actieve ventilatie echter noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om het huis te ventileren. De simpelste oplossing is het aanbrengen van regelbare luchtroosters.

Als bewoners zien dat PURschuim geruime tijd na het aanbrengen nog nat of vochtig is, levert dat dan gevaar op voor hun gezondheid? Wat moeten ze doen?

Als PUR nat is aan de buitenkant, betekent dat niet per se dat het verkeerd is aangebracht. Vocht kan ook ontstaan door gebrekkige ventilatie in de kruipruimte of de woning. Indien gespoten PURschuim in de kruipruimte geruime tijd na het aanbrengen nog nat of vochtig is, duidt dit meestal op condensatie aan de buitenkant van de aangebrachte gespoten PURschuim die is veroorzaakt door een minder goede ventilatie van de kruipruimte. Dit effect kan worden voorkomen door het aanbrengen van vervangende of aanvullende ventilatievoorzieningen in de kruipruimte. De ventilatie van de kruipruimte mag door het aanbrengen van het isolatiemateriaal niet worden geblokkeerd.

Indien u twijfelt of het gespoten PURschuim op de juiste wijze is aangebracht en derhalve veilig is,, dan kunt u contact opnemen met het verwerkende isolatiebedrijf of met certificatie-instellingen SKG-IKOB en Insula Certificatie.

Ik heb iets gelezen in de media over gezondheidsklachten bij vloerisolatie door middel van het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte. Klopt het dat deze gerelateerd zijn aan gespoten PURschuim?

Er is in het verleden aandacht in de media geweest voor vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Wij vinden het erg vervelend dat bewoners deze klachten ervaren.

Op basis van uitkomsten van onderzoeken, zoals het op 30 augustus 2013 verschenen TNO-rapport (hier te downloaden) en het op 25 februari 2014 verschenen rapport van RPS, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat deze gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door gespoten PURschuim in kruipruimtes. Er is geen causaal verband aangetoond tussen de gezondheidsklachten van de bewoners en de in de loopruimte aangebrachte Purisolatie.

De GGD heeft meer dan 40 gevallen onderzocht en geen link kunnen leggen tussen de ervaren gezondheidsklachten en aangebrachte gespoten PURvloerisolatie. Onvoldoende ventilatie, vocht en/of schimmelvorming in de woning bleek in veel gevallen de oorzaak van de gemelde gezondheidsklachten. In samenwerking met meerdere partijen uit de isolatiesector is daarom het initiatief Wij-isoleren.nl opgezet, onder andere om consumenten te wijzen op het belang om te blijven ventileren na isolatie.

Naar aanleiding van de aandacht in de media heeft een groep medisch deskundigen een protocol opgesteld waarin staat hoe om te gaan met klachten die hiermee mogelijk in verband kunnen worden gebracht. Het Kennisplatform Gespoten PURschuim vindt het een goede zaak dat dit protocol is ontwikkeld. Het is voor alle betrokken partijen (bewoners, medewerkers en de branche), maar ook voor de samenleving als geheel, van belang dat er nu een eenduidige methode is voor het diagnosticeren van gezondheidsklachten die ervaren worden tijdens en na het aanbrengen van gespoten PURschuim.

Gespoten PURschuim wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 100.000 kruipruimtes in Nederland. Vóór mei 2012 zijn er geen gezondheidsklachten bij de branche gemeld.

Indien u overweegt uw woning te isoleren met gespoten PURschuim, is het van belang in zee te gaan met een gecertificeerd bedrijf. Als u het idee heeft dat er een relatie is tussen uw gezondheidsklachten en de aangebrachte vloerisolatie, kunt u contact opnemen met de GGD.

Wat houdt certificatie precies in?

Certificatie houdt in dat bedrijven een procescertificaat verkrijgen voor het isoleren van begane grondvloeren met gespoten PURschuim. Een bedrijf moet een aanvraag hiertoe indienen bij een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling. SKG-IKOB en Insula Certificatie zijn in dit kader erkend als certificatie-instelling. Zij certificeren aan de hand van beoordelingsrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen, waarin alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd (producenten, afnemers, overheid, onafhankelijke deskundigen). De richtlijnen die door SKG-IKOB en Insula Certificatie worden gehanteerd, en de certificaten die zij afgeven, zijn gelijkwaardig.

Voordat een bedrijf gecertificeerd wordt voor het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes, voert de certificatie-instelling een toelatingsonderzoek uit. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of het spraysysteem waarmee de gespoten PURschuim in de kruipruimtes wordt aangebracht voldoet aan de eisen omschreven in de beoordelingsrichtlijn. De certificatie-instellingen beoordelen ook of het te certificeren bedrijf voldoet aan de verwerkingsrichtlijnen.

Om te controleren of de gecertificeerde bedrijven inderdaad volgens de regels gespoten PURschuim in de kruipruimtes aanbrengen, voeren SKG-IKOB en Insula Certificatie steekproefsgewijs inspecties uit tijdens en na het aanbrengen van de gespoten PURschuim. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit in de branche op een hoog niveau blijft en er te allen tijde veilig wordt gewerkt.

Aan welke veiligheidsmaatregelen houden gecertificeerde bedrijven zich?

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim hecht eraan het belang te onderstrepen van het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Deze bedrijven volgen bij uitvoering de veiligheidsmaatregelen zoals die zijn vastgesteld in de richtlijnen van certificatieorganisaties SKG-IKOB (voorheen IKOB-BKB) en Insula Certificatie. Gecertificeerde bedrijven adviseren bewoners over deze veiligheidsmaatregelen.

De veiligheidsmaatregelen voor bewoners houden onder andere in dat u wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden uw woning te verlaten en pas twee uur na het voltooien van de werkzaamheden terug te keren. U wordt ook geadviseerd uw woning enkele dagen extra te ventileren.

Naast de veiligheidsmaatregelen voor bewoners zijn er ook verschillende bepalingen voor de verwerkers zelf. Indien u vragen heeft over certificatie, dan kunt u contact opnemen met het Kennisplatform Gespoten PURschuim, of met de desbetreffende certificatieorganisatie zelf.

Was er altijd al een certificatie voor isolatiebedrijven?

Er worden al sinds 1993 controles uitgevoerd op bedrijven die gecertificeerd zijn voor het aanbrengen van gespoten PURschuim onder beganegrondvloeren; door SKG-IKOB (voorheen bekend als IKOB-BKB) en nu ook door Insula Certificatie.

Hoe kan ik een gecertificeerd bedrijf bij mij in de buurt vinden?

Op de websites van SKG-IKOB en Insula Certificatie zijn lijsten te raadplegen met door hen gecertificeerde bedrijven.

 

Ik heb een klacht over PURschuim, waar kan ik terecht?

Klachten kunnen het beste schriftelijk worden gemeld bij het bedrijf dat de gespoten PURschuim in de kruipruimte heeft aangebracht.

Een klacht kan ook in behandeling worden gegeven bij de onafhankelijke certificatieorganisaties SKG-IKOB en Insula Certificatie. Indien het gespoten PURschuim in de kruipruimte is aangebracht door een bedrijf dat door hen is gecertificeerd, nemen SKG-IKOB en Insula Certificatie de klacht kosteloos in behandeling. Indien het gespoten PURschuim is aangebracht door een niet-gecertificeerd bedrijf, kan de certificatieorganisatie kosten in rekening brengen. Voor meer informatie over de kosten van het in behandeling nemen van de klacht kunt u terecht bij SKG-IKOB en Insula Certificatie.

Bij het in behandeling nemen van de klacht zal de certificatieorganisatie de klagende partij informeren over de vervolgstappen. Bij gezondheidsklachten zal  de klagende partij altijd worden doorverwezen naar de GGD.

Ik denk dat ik ziek ben geworden door gespoten PURschuim, wat moet ik doen?

Bewoners die denken dat hun gezondheidsklachten samenhangen met het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte, wordt gevraagd zich te melden bij de GGD. Neem voor meer informatie en persoonlijk advies contact op met uw lokale GGD. Het Kennisplatform Gespoten PURschuim raadt u af contact op te nemen met een commercieel bureau.

Naar aanleiding van de aandacht in de media voor vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes heeft een groep medisch deskundigen een protocol opgesteld waarin staat hoe om te gaan met klachten die hiermee mogelijk in verband kunnen worden gebracht. Dit is een eenduidige methode voor het diagnosticeren van gezondheidsklachten die ervaren worden tijdens en na het aanbrengen van gespoten PURschuim.

Ten tijde van de publicatie van het protocol schreef Medisch Contact een artikel waarin Thomas Rustemeyer, hoofd van de unit Dermatoallergologie en arbeidsdermatologie in het VUmc en leider van de projectgroep die het protocol opstelde, aan het woord komt. Dat artikel is hier te lezen.

Wat is het Kennisplatform en waarom is het opgericht?

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim is een sectorbreed initiatief om te informeren en adviseren over de toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes op de juiste manier en in de geschikte situaties. Hoewel gespoten PURschuim als vloerisolatie al 30 jaar wordt aangebracht, hebben wij gemerkt dat er de afgelopen periode in de samenleving vragen zijn ontstaan over vermeende gezondheidsrisico’s door gespoten PURschuim in kruipruimtes. Als sector hebben wij veel expertise in huis en willen wij graag een bijdrage leveren aan de beantwoording van deze vragen.

Het bevorderen van de toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes op de juiste manier doen wij bijvoorbeeld door te zorgen voor extra trainingen voor verwerkers van gespoten PURschuim in kruipruimtes, certificatie van de isolatiebedrijven, extra controle op naleving van de voor isolatiebedrijven geldende richtlijnen en voorschriften, en ondersteuning van de betrokken isolatiebedrijven bij het verbeteren van de klachtenprocedure.

Waarom heeft de sector in 2013 extra maatregelen genomen?

Tijdens het aanbrengen van gespoten PURschuim komen stoffen vrij in de kruipruimte. Sinds 1993 zijn door de onafhankelijke certificatieorganisatie SKG-IKOB veiligheidsmaatregelen opgesteld om het contact van bewoners met deze stoffen te vermijden. Tegenwoordig is er een tweede onafhankelijke certificatieorganisatie, Insula Certificatie. Beide organisaties beschrijven deze veiligheidsmaatregelen in de richtlijnen waar door hen gecertificeerde bedrijven zich aan moeten houden.

Hoewel gespoten PURschuim als vloerisolatie al 30 jaar zonder problemen wordt aangebracht, hebben wij de afgelopen jaren gemerkt dat er in de samenleving vragen zijn ontstaan over vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes. In het licht van deze vragen en in afwachting van de resultaten van de onderzoeken van TNO en RPS zijn de uitvoeringsrichtlijnen destijds kritisch tegen het licht gehouden en zijn uit voorzorg extra voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het advies aan bewoners om het huis te verlaten tijdens en twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Deze en andere voorzorgsmaatregelen waren erop gericht om de risico’s die al verwaarloosbaar waren tot nul terug te brengen.

De conclusies van de onderzoeken die door TNO en RPS zijn uitgevoerd, geven geen ondersteuning aan een mogelijk verband tussen het aanbrengen van gespoten PURvloerisolatie en eventuele gezondheidsklachten. Hoewel de getroffen extra maatregelen daarmee waarschijnlijk overbodig zijn, zijn ze desalniettemin gehandhaafd opdat ieder mogelijk verband tussen gezondheidsklachten van bewoners en vrijgekomen stoffen bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes wordt vermeden.

Menu