Tweede Kamer uit vertrouwen in stappen die de PURisolatie sector zet

Verschillende Tweede Kamerleden uitten hun complimenten over de stappen die de PURisolatie sector heeft gezet. Tijdens het Kamerdebat over Bouwregelgeving en Brandveiligheid gistermiddag was er waardering voor de proactieve houding van de sector en voor het feit dat verschillende partijen op een constructieve manier met elkaar in overleg zijn. De Kamerleden gaven aan dat het van belang is dat het overleg tussen verschillende experts wordt voortgezet.

Blok: blij dat de sector verantwoordelijkheid neemt en vervolgstappen zet
Ook minister Blok gaf aan blij te zijn met de verantwoordelijkheid die de sector neemt en met de vervolgstappen die vanuit de sector worden gezet. Blok meldde daarnaast het nadere overleg tussen verschillende experts te willen faciliteren om zo te kunnen komen tot een eenduidige manier van gezondheidsklachtenonderzoek.

Jansen: naast bestaande certificatie en Arbowetgeving verder publiek toezicht nodig op werkomstandigheden
Naast het vertrouwen dat Kamerleden uitten over de stappen die de sector neemt, waren er voor een paar Kamerleden ook nog wat puntjes van zorg. SP-Kamerlid Jansen zou graag zien dat naast het bestaande certificatiesysteem door de geaccrediteerde instelling IKOB-BKB en de geldende Arbovoorschriften, het publieke toezicht op arbeidsomstandigheden nog verder verstevigd wordt. De Vries van de PvdA uitte de wens dat als het expert-overleg tot een consensus komt over een eenduidige aanpak van gezondheidsklachtenonderzoek, de sector ook met een klachten- en kwaliteitsgarantiesysteem komt.

Kennisplatform presenteert Actieplan voor een veilige toepassing en zet initiatief om experts bij elkaar te brengen voort
Gisteren presenteerde het Kennisplatform gespoten PURschuim het Actieplan voor een veilige toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Aan de hand van 3 speerpunten zet het Kennisplatform hierin uiteen hoe het de juiste toepassing van Gespoten PURschuim verder bevordert en daarnaast samen met verschillende partijen tot een eenduidige manier van gezondheidsklachtenonderzoek wil komen.

Lees hier meer over het Actieplan.