Richtlijn emissieveiligheid gespoten PURschuim

De isolatieindustrie, verwerkers van gespoten PURschuim en certificeringsinstellingen zetten zich al sinds jaar en dag in voor het borgen van de veiligheid van gespoten PURschuimproducten. Omdat er de afgelopen jaren veel nieuwe producten op de markt zijn gekomen, heeft het Kennisplatform Gespoten PURschuim, in samenwerking met RPS-Analyse, een richtlijn ontwikkeld om de emissies van bestaande en nieuwe polyurethaanschuimproducten te kunnen beoordelen. Er zijn tevens grenswaarden opgenomen waaraan bestaande en nieuwe producten moeten voldoen. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op waarden die worden gehanteerd door instanties als de Gezondheidsraad en het RIVM.

Deze richtlijn heeft als doel om optimale veiligheid voor bewoners te borgen en beschrijft een uniforme en objectieve meet- en beoordelingsmethode voor alle relevante emissies die vrijkomen tijdens het spuiten van PURschuim en de periode daarna. Met de resultaten kan worden bepaald of een product voldoet aan de wettelijke eis dat bewoners na twee uur weer veilig in huis kunnen verblijven.

In 2020 worden alle PURschuimproducten getoetst op basis van de richtlijn en vanaf 2021 zullen de producten hieraan moeten voldoen. Hier kan je de richtlijn emissieveiligheid downloaden.