Reactie Kennisplatform op RTL Nieuws berichtgeving conceptrapport evaluatie werkpraktijk

Op dinsdag 26 juli 2022 heeft RTL Nieuws aandacht besteed aan het conceptrapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ van RoyalHaskoningDHV. Het Kennisplatform Gespoten PURschuim heeft als volgt hierop gereageerd:

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim zal reageren op het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ van RoyalHaskoningDHV zodra dit definitief is. Het Kennisplatform ziet het rapport met vertrouwen tegemoet, en gaat ervan uit dat de uitkomsten van de evaluatie van de werkpraktijk in lijn zullen zijn met de hoofdconclusie van het recente advies (december 2020) van de Gezondheidsraad: bij een juiste toepassing van woningisolatie met gespoten PUR-schuim is het onwaarschijnlijk dat bewoners hier nadelige gezondheidseffecten van ondervinden.