Eerste onderzoeksresultaten: bij juiste toepassing geen gezondheidsrisico’s.

Donderdag 13 juni is het Kennisplatform Gespoten PURschuim officieel gelanceerd. Het Kennisplatform is een sectorbreed initiatief voortgekomen uit vragen die in de samenleving leven rondom de veiligheid van gespoten PURschuim. Het bevorderen van onderzoek is een belangrijke taak van het platform.

Het onafhankelijke advies- & ingenieursbureau RPS voert in opdracht van de branche luchtkwaliteitsmetingen uit tijdens en direct na het aanbrengen van PUR-isolatie in kruipruimtes. De eerste uitkomsten laten zien dat bij  juiste toepassing de gemeten waarden in de woonruimtes beneden de publieke grenswaarden liggen en zodoende geen risico vormen voor de gezondheid. Naast het door de branche geïnitieerde onderzoek door RPS, wordt er ook een onderzoek door TNO uitgevoerd. TNO voert luchtkwaliteitsmetingen uit in de woningen waar eerder klachten zijn gemeld. Het Kennisplatform kijkt met vertrouwen uit naar de resultaten van het TNO- onderzoek.

Voor meer informatie over de lancering van het Kennisplatform zie hier.