Onjuiste en suggestieve passages in advertenties Meldpunt

In een paginagrote advertentie in verschillende dagbladen heeft het Meldpunt PURslachtoffers consumenten gewezen op veronderstelde risico’s van gespoten PURschuim. De advertenties gebruiken naar de mening van het Kennisplatform Gespoten PURschuim diverse onjuiste en suggestieve passages. Bovendien is de tekst van de advertenties niet in overeenstemming met onafhankelijke adviezen en onderzoeken – respectievelijk van de Gezondheidsraad (PUR-schuim bij juiste toepassing niet schadelijk voor bewoners | Nieuwsbericht | Gezondheidsraad) en van ingenieursbureau RHDHV (Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie | Rapport | Rijksoverheid.nl) – waaruit blijkt dat gespoten PURschuim veilig kan worden toegepast, mits de voorschriften worden nageleefd. Het Kennisplatform beraadt zich op mogelijke vervolgstappen.