Misleidende namen voor polyurethaan

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim merkt dat sommige aanbieders van polyurethaanisolatieschuim andere namen gebruiken voor polyurethaan of PURschuim. Waarschijnlijk hebben ze daarbij als doel kritische vragen van consumenten te voorkomen of mogelijke zorgen weg te nemen omtrent veiligheid. In sommige gevallen voorzien zij het product zelfs van een groene kleur.

Het Kennisplatform benadrukt dat al deze isolatieschuimen polyurethaan als basis hebben en dat uiteraard ook voor deze producten de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen voor het verwerken van polyurethaan moeten worden nageleefd. Het Kennisplatform roept aanbieders op daar duidelijk over te communiceren. In de eerste plaats hebben consumenten er recht op te weten waar ze aan toe zijn. Ten tweede is er geen enkele reden om de termen polyurethaan en gespoten PURschuim te omzeilen. Immers, uit onderzoek is gebleken dat gespoten PURschuim – mits toegepast volgens de voorschriften – veilig is. Ook het conceptadvies van de Gezondheidsraad bevestigt dat bij een juiste toepassing van PUR risico’s voor bewoners onwaarschijnlijk zijn.