Medisch protocol verschaft duidelijkheid bij klachten

Er is in het verleden aandacht in de media geweest voor vermeende gezondheidsrisico’s van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Naar aanleiding daarvan heeft een groep medisch deskundigen een protocol opgesteld waarin staat hoe om te gaan met klachten die hiermee mogelijk in verband kunnen worden gebracht.

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim vindt het een goede zaak dat dit protocol is ontwikkeld. Het is voor alle betrokken partijen (bewoners, medewerkers en de branche), maar ook voor de samenleving als geheel, van belang dat er nu een eenduidige methode is voor het diagnosticeren van gezondheidsklachten die ervaren worden tijdens en na het aanbrengen van gespoten PURschuim.

Er zijn twee versies van het protocol ontwikkeld: een voor bewoners en een voor isoleerders. Deze zijn op 8 september 2016 gepubliceerd, samen met een achtergronddocument en literatuurstudie.

Naar aanleiding van publicatie schreef Medisch Contact een artikel waarin Thomas Rustemeyer, hoofd van de unit Dermatoallergologie en arbeidsdermatologie in het VUmc en leider van de projectgroep die het protocol opstelde, aan het woord komt. Dat artikel is hier te lezen.

De afgelopen drie jaar zijn er bij de GGD’s géén meldingen binnengekomen van mogelijke gezondheidsklachten naar aanleiding van isolatie met gespoten PURschuim. Indien gespoten PURschuim in kruipruimtes als vloerisolatie wordt aangebracht op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen, is het gebruik ervan veilig. Dit bleek reeds uit de op 30 augustus 2013 verschenen onderzoeksresultaten van onderzoeksinstituut TNO. De op 25 februari 2014 gepubliceerde uitkomsten van onderzoeksbureau RPS bevestigden de bevindingen van TNO.