Media Statement: gespoten PURschuim in kruipruimtes kan veilig worden toegepast

Gespoten PURschuim in kruipruimtes kan veilig worden toegepast, concludeert het Kennisplatform gespoten PURschuim op basis van onafhankelijk onderzoek door TNO. Op basis van de huidige kennis is de kans op gezondheidsrisico’s klein, mits het aanbrengen van PUR vloerisolatie in lijn is uitgevoerd volgens de bestaande eisen en gestelde instructies.

Om ieder risico te minimaliseren heeft de industrie uit voorzorg aanvullende maatregelen getroffen waarmee de veiligheid en juiste toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes verder wordt bevorderd, waaronder:

  • Verbeterde communicatie met bewoners voorafgaand aan de verkoop, tijdens en na het aanbrengen van de isolatie zodat zij zich bewust zijn van de veiligheidsmaatregelen die worden genomen door de verwerker;
  • Extra trainingen, examens en regelmatige inspecties voor gecertificeerde bedrijven waarin verwerkers getoetst worden op de juiste toepassing van veiligheidsmaatregelen voor zowel de verwerker zelf als de bewoner;
  • Bewoners moeten buitenshuis zijn tijdens en minimaal twee uur na het aanbrengen van gespoten PURschuim in de kruipruimte.

Het Kennisplatform benadrukt nogmaals dat het van belang is te werken met gecertificeerde bedrijven bij het aanbrengen van gespoten PURschuim voor isolatie in kruipruimtes. Gecertificeerde bedrijven worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling op de juiste implementatie van de veiligheidsmaatregelen.

Het Kennisplatform betreurt het dat enkele bewoners gezondheidsklachten hebben ervaren die zij in verband brengen met gespoten PURschuim. Op basis van de huidige informatie lijkt de kans klein dat er een link is tussen gespoten PURschuim en de gezondheidsklachten. De oorzaken van de gezondheidsklachten moeten per individueel geval onderzocht worden. Het is van belang dat de klachten zo grondig en op een zo wetenschappelijk mogelijke manier onderzocht worden, zoals bij de GGD. Het Kennisplatform biedt daarbij zijn volledige medewerking aan de GGD en de Nederlandse overheid aan.

Het Kennisplatform en de polyurethaanindustrie in zijn geheel nemen veiligheid en gezondheid zeer serieus en houden de situatie nauwlettend in de gaten. Het Kennisplatform ziet graag dat de huidige en voortschrijdende  kennisuitwisseling tussen onder andere de GGD, de overheid en andere kennisinstellingen wordt voortgezet. Het is in ieders belang dat de gezondheid van de verwerkers en bewoners te allen tijde gewaarborgd is.
 
Over gespoten PURschuim in kruipruimtes
Gespoten PURschuim wordt in Nederland voornamelijk toegepast in kruipruimtes en levert bij correcte en deskundige toepassing geen risico’s op voor mens, dier of milieu. Het materiaal wordt al 30 jaar toegepast in meer dan 80.000 kruipruimtes in Nederland. Met gespoten PURschuim is het mogelijk om ruimtes naadloos en luchtdicht te isoleren. Daarnaast is gespoten PURschuim uitermate vochtbestendig en daardoor een van de meest efficiënte materialen om warmtetransport door vloeren in woningen en gebouwen te beperken en daardoor energiezuiniger te maken.

Gespoten PURschuim in kruipruimtes wordt aangebracht door professionals. Sinds 1993 worden bedrijven gecertificeerd voor het na-isoleren met gespoten PURschuim in kruipruimtes aan de hand van vastgestelde veiligheids- en kwaliteitsvereisten die zijn vervat in een zogeheten Uitvoeringsrichtlijn. Een onafhankelijke certificatie-instelling voert steekproefsgewijs inspecties uit tijdens en na het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes om te controleren of bedrijven werkelijk volgens de regels werken. 1 op de 25 woningen waar gespoten PURschuim in kruipruimtes is aangebracht wordt geïnspecteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kennisplatform Gespoten PURschuim

info@gespotenpurschuim.nl