Media-aandacht voor gespoten PURschuim

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim heeft kennisgenomen van de recente media-aandacht rondom de woning van het echtpaar Keijzer uit Vriezenveen dat zijn woning heeft moeten verlaten nadat deze was geïsoleerd met gespoten PURschuim. De isolatie zou hebben geleid tot bouwtechnische problemen en tot gezondheidsklachten.

Het Kennisplatform betreurt het zeer dat het echtpaar Keijzer en hun kinderen problemen hebben ervaren die hen ertoe hebben gebracht hun woning te verlaten. Op basis van informatie die wij over deze situatie hebben verkregen zijn we tot de conclusie gekomen dat de aannemer die de isolatie heeft aangebracht hiervoor niet gecertificeerd was. Het product dat hij heeft gebruikt, was evenmin gecertificeerd. Voorts heeft de aannemer gebruikgemaakt van zogeheten geslotencellig schuim, dat – anders dan opencellig schuim – ongeschikt is voor het opvullen van een bestaande spouwmuurconstructie.

Om die reden leveren Nederlandse leveranciers geen geslotencellig schuim aan verwerkers voor deze toepassing in bestaande spouwmuren. Fabrikanten van grondstoffen aangesloten bij het Kennisplatform leveren sowieso geen materiaal aan niet-gecertificeerde verwerkers. Het voor deze toepassing ongeschikte materiaal dat de niet-gecertificeerde aannemer heeft gebruikt, was uit Polen afkomstig.

Ten aanzien van de genoemde gezondheidsproblemen stellen wij dat gespoten PURschuim – mits volgens de richtlijnen toegepast – geen gezondheidseffecten heeft; noch voor bewoners noch voor medewerkers die met deze isolatie werken. Verschillende onderzoeken – respectievelijk van TNO en RPS – hebben bevestigd dat PURschuim veilig kan worden gebruikt zolang de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen.

PURschuim wordt al 30 jaar op grote schaal als vloerisolatie gebruikt in Nederland vanwege de goede isolerende eigenschappen en flexibele verwerking. Het Kennisplatform Gespoten PURschuim hecht eraan het belang te onderstrepen van het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Verwerkers van PURschuim in dienst van gecertificeerde bedrijven zijn adequaat opgeleid, en gecertificeerde bedrijven hebben slechts na toelatingsonderzoek door SKG-IKOB of Insula Certificatie een certificaat gekregen. Door middel van inspecties zien deze instanties erop toe dat gespoten PURschuim in kruipruimtes op de juiste wijze en veilig wordt aangebracht.