Sector vernieuwt opleiding gespoten PURschuim

Bij de oprichting van het Kennisplatform Gespoten PURschuim in 2013 was professionalisering van sprayers met behulp van opleidingen een van de eerste actiepunten. Competente medewerkers in dienst hebben is een van de certificeringseisen voor bedrijven die…

Kennisplatform distantieert zich van communicatie Eco Isolatie

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim neemt afstand van de wijze waarop Eco Isolatie communiceert over zijn product. Het bedrijf zegt in zijn uitingen dat dit product een ‘variant’ van PURschuim is, en suggereert daarmee dat het een…

Misleidende namen voor polyurethaan

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim merkt dat sommige aanbieders van polyurethaanisolatieschuim andere namen gebruiken voor polyurethaan of PURschuim. Waarschijnlijk hebben ze daarbij als doel kritische vragen van consumenten te voorkomen of mogelijke zorgen weg te nemen omtrent…

Emissierichtlijn: de belangrijkste punten op een rij

Er is veel belangstelling voor de richtlijn emissieveiligheid gespoten PURschuim, die het Kennisplatform in april 2020 publiceerde (https://www.gespotenpurschuim.nl/richtlijn-emissieveiligheid-gespoten-purschuim/). Het Kennisplatform heeft deze richtlijn samen met RPS-Analyse ontwikkeld om de emissies van bestaande en nieuwe polyurethaanschuimproducten te…

Richtlijn emissieveiligheid gespoten PURschuim

De isolatieindustrie, verwerkers van gespoten PURschuim en certificeringsinstellingen zetten zich al sinds jaar en dag in voor het borgen van de veiligheid van gespoten PURschuimproducten. Omdat er de afgelopen jaren veel nieuwe producten op de markt…