Onjuiste en suggestieve passages in advertenties Meldpunt

In een paginagrote advertentie in verschillende dagbladen heeft het Meldpunt PURslachtoffers consumenten gewezen op veronderstelde risico’s van gespoten PURschuim. De advertenties gebruiken naar de mening van het Kennisplatform Gespoten PURschuim diverse onjuiste en suggestieve passages. Bovendien…

Certificering werkt: schorsing verwerker project Elst

Certificeringsinstelling SKG-IKOB heeft maatregelen genomen tegen het bedrijf dat recentelijk dertig sociale huurwoningen in het Utrechtse Elst heeft geïsoleerd. Op basis van onderzoek heeft SKG-IKOB vastgesteld dat de desbetreffende isoleerder op meerdere onderdelen niet volgens de…

Reactie rapport RHDHV en beleidsaanbevelingen

VERPLICHTE CERTIFICERING BESTE WAARBORG VOOR VEILIGE TOEPASSING PURSCHUIM Het Kennisplatform Gespoten PURschuim is teleurgesteld dat minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening niet overgaat tot verplichte certificering voor het aanbrengen van gespoten PURschuim. Daarmee negeert…

D66 op werkbezoek bij NVPU

  Op maandag 3 oktober legde D66-Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar een werkbezoek af bij de NVPU. Hij was er getuige van dat de firma Pluimers Isolatie, een van de bedrijven die zijn gecertificeerd voor het verwerken…

Sector vernieuwt opleiding gespoten PURschuim

Bij de oprichting van het Kennisplatform Gespoten PURschuim in 2013 was professionalisering van sprayers met behulp van opleidingen een van de eerste actiepunten. Competente medewerkers in dienst hebben is een van de certificeringseisen voor bedrijven die…

Kennisplatform distantieert zich van communicatie Eco Isolatie

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim neemt afstand van de wijze waarop Eco Isolatie communiceert over zijn product. Het bedrijf zegt in zijn uitingen dat dit product een ‘variant’ van PURschuim is, en suggereert daarmee dat het een…