Emissierichtlijn: de belangrijkste punten op een rij

Er is veel belangstelling voor de richtlijn emissieveiligheid gespoten PURschuim, die het Kennisplatform in april 2020 publiceerde (https://www.gespotenpurschuim.nl/richtlijn-emissieveiligheid-gespoten-purschuim/). Het Kennisplatform heeft deze richtlijn samen met RPS-Analyse ontwikkeld om de emissies van bestaande en nieuwe polyurethaanschuimproducten te…

Misleidende namen voor polyurethaan

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim merkt dat sommige aanbieders van polyurethaan isolatieschuim andere namen gebruiken voor polyurethaan of PURschuim. Waarschijnlijk hebben ze daarbij als doel kritische vragen van consumenten te voorkomen of mogelijke zorgen weg te nemen…

Richtlijn emissieveiligheid gespoten PURschuim

De isolatieindustrie, verwerkers van gespoten PURschuim en certificeringsinstellingen zetten zich al sinds jaar en dag in voor het borgen van de veiligheid van gespoten PURschuimproducten. Omdat er de afgelopen jaren veel nieuwe producten op de markt…

Vormen van gespoten polyurethaanschuim

Polyurethaan Polyurethaan ontstaat door de chemische reactie van twee componenten, PMDI (isocyanaat) en polyol. Binnen enkele minuten nadat deze stoffen zijn samengevoegd is het eindproduct (polyurethaanschuim) een feit. Polyurethaan kent heel veel toepassingen die we in…

Branche gespoten PURschuim innoveert

Met enige regelmaat duiken in de media en op websites berichten op dat gespoten PURschuim op korte termijn verboden zou worden. Die informatie is volledig onjuist. De bronnen van dergelijke berichten halen – al dan niet…

Reactie Kennisplatform op artikel over medisch protocol

Op 5 november heeft de Stichting Meldpunt PURslachtoffers de aandacht van de Tweede Kamer gevraagd voor een document dat het die dag op zijn website heeft geplaatst. In dit artikel, ‘Hoe het PUR-protocol tot stand kwam’,…

Beleidsmedewerkers SP bekijken aanbrengen gespoten PURschuim

Op maandag 27 augustus 2018 brachten twee beleidsmedewerkers van de SP-fractie in de Tweede Kamer, Eva de Bakker en Erik Flentge, een werkbezoek dat was georganiseerd door het Kennisplatform Gespoten PURschuim. Het werkbezoek vond plaats bij…

Media-aandacht voor gespoten PURschuim

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim heeft kennisgenomen van de recente media-aandacht rondom de woning van het echtpaar Keijzer uit Vriezenveen dat zijn woning heeft moeten verlaten nadat deze was geïsoleerd met gespoten PURschuim. De isolatie zou hebben…
Menu