Kennisplatform presenteert Actieplan voor een veilige toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes

Het Kennisplatform gespoten PURschuim presenteert vandaag het Actieplan voor een veilige toepassing van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Aan de hand van 3 speerpunten zet het Kennisplatform uiteen hoe het de juiste toepassing van Gespoten PURschuim verder bevordert en daarnaast samen met verschillende partijen tot een eenduidige manier van gezondheidsklachtenonderzoek wil komen.

De 3 speerpunten:

  1. Het bevorderen van en nauw toezicht op de juiste toepassing in de sector 
  2. Vergroten bewustzijn in de markt om met een gecertificeerd bedrijf te werken 
  3. Ondersteuning van landelijke registratie en eenduidig gezondheidsklachtenonderzoek binnen een breed expertplatform 

Het Kennisplatform neemt veiligheid en gezondheid zeer serieus en houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Het is in ieders belang dat de gezondheid van de verwerkers en bewoners te allen tijde gewaarborgd is. Het Kennisplatform wil daarbij nogmaals het belang van certificatie benadrukken bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes. 

Daarnaast ondersteunt het Kennisplatform de overheid graag waar het kan om te komen tot een landelijke registratie van gezondheidsklachten en een eenduidige aanpak van gezondheidsklachtenonderzoek. Het Kennisplatform zet daarbij graag de huidige en voortschrijdende kennisuitwisseling tussen onder andere de GGD, de overheid en andere kennisinstellingen voort.

Veel van de voorgenomen activiteiten uit het actieplan zijn reeds in werking. Alle inspanningen van het Kennisplatform zijn erop gericht om de juiste toepassing van gespoten PURschuim te bevorderen, kennis en bewustzijn over de toepassing te vergroten en te zorgen dat de oorzaak van de gezondheidsklachten op een zo grondig en een zo wetenschappelijk mogelijke manier onderzocht wordt. Het bundelen van kennis tussen verschillende experts is daarbij van groot belang.

Het Actieplan is hier te lezen.