Kennisplatform distantieert zich van communicatie Eco Isolatie

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim neemt afstand van de wijze waarop Eco Isolatie communiceert over zijn product. Het bedrijf zegt in zijn uitingen dat dit product een ‘variant’ van PURschuim is, en suggereert daarmee dat het een ander product betreft. Dat is onjuist: het product van Eco Isolatie is wel degelijk gespoten PURschuim. Daarnaast is het in de ogen van het Kennisplatform onnodig dat het bedrijf deze suggestie wekt. Met gespoten PURschuim is immers niets mis: het is een hoogwaardig isolatiemateriaal dat veilig kan worden toegepast als het op de juiste wijze en volgens de geldende regels en richtlijnen wordt aangebracht.

Enige tijd terug heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld dat de uiting van Eco Isolatie onjuist is en in strijd met de Milieu Reclame Code (MRC). Eco Isolatie had niet gereageerd op een klacht over het bedrijf die bij de RCC was ingediend. Om die reden gaat de RCC ervan uit dat het bedrijf niet in staat is aan te tonen dat de gecommuniceerde boodschap juist is. De RCC heeft het bedrijf aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Het Kennisplatform heeft met het oog op de uitspraak van de RCC contact opgenomen met Eco Isolatie. Daarbij heeft het Kennisplatform het belang onderschreven van duidelijke en transparante communicatie over de eigenschappen, veilige toepassing en voordelen van gespoten PURschuim. Ook heeft het Kennisplatform zijn hulp aangeboden aan Eco Isolatie om de communicatie over zijn product aan te passen.

In weerwil van herhaalde inspanningen van het Kennisplatform houdt Eco Isolatie het contact af. Het bedrijf heeft de misleidende informatie op zijn site nog niet aangepast, ondanks de aanbeveling van de RCC. Het Kennisplatform vindt dat een slechte zaak. Door de wijze waarop Eco Isolatie communiceert brengt het bedrijf niet alleen zichzelf reputatieschade toe, maar ook de sector van gespoten PURschuim als geheel. Verreweg de meeste bedrijven in deze sector werken onder certificaat, wat onder meer betekent dat ze zich houden aan duidelijke en transparante communicatie over hun producten. Het Kennisplatform streeft ernaar dat alle bedrijven wettelijk worden verplicht zich te laten certificeren, zodat deze en andere eisen voor de hele sector gelden.

Het Kennisplatform roept Eco Isolatie op om zijn communicatie alsnog te ontdoen van misleidende elementen, en blijft beschikbaar om het bedrijf daarbij te helpen.