Gespoten PURschuim wordt aangebracht door professionals die adequaat zijn opgeleid in het aanbrengen van zogeheten 2-componenten PURschuim. De onafhankelijke certificatie-instelling IKOB-BKB certificeert sinds 1993 bedrijven voor het na-isoleren met PURschuim onder beganegrondvloeren. Inspecties vormen een belangrijk onderdeel van de accreditering. IKOB-BKB voert steekproefsgewijs onafhankelijke controles uit: iedere 1.500 m2, oftewel 1 op de 25 woningen waar gespoten PURschuim is aangebracht wordt geïnspecteerd. Op die manier blijft de kwaliteit in de branche op een hoog niveau en wordt veilig werken bevorderd. Het is dan ook van belang met een gecertificeerd bedrijf te werken.

IKOB-BKB certificeert aan de hand van vastgestelde veiligheids- en kwaliteitsvereisten, die vastliggen in een zogeheten Beoordelingsrichtlijn, in dit geval BRL 1332. Op dit moment is zo’n 80% van de markt gecertificeerd. Op de website van IKOB-BKB staat een lijst van gecertificeerde bedrijven.

 

applicator 3

De door IKOB-BKB voor de beoordelingsrichtlijn gecertificeerde bedrijven moeten voortdurend voldoen aan de uitvoeringsrichtlijn (URL 27-101). Deze uitvoeringsrichtlijn geeft onder andere aan dat:

  • bedrijven uitsluitend goedgekeurde producten mogen verwerken;
  • de verwerkers een adequate opleiding moeten hebben gevolgd voor het aanbrengen van gespoten PURschuim;
  • er gewerkt moet worden volgens vastgestelde veiligheidseisen voor bewoner en verwerker. Zo moet de kruipkelder bijvoorbeeld voorzien zijn van voldoende natuurlijke ventilatie en moet de medewerker zich beschermen tegen blootstelling aan de stoffen die bij gespoten PURschuim vrijkomen;
  • de machine die de twee componenten waaruit PURschuim bestaat mengt, bij een verkeerde mix van deze twee componenten stilvalt, waardoor de verwerker geen PURschuim meer kan spuiten.

De uitvoeringsrichtlijn (URL) 27-101 is te downloaden vanaf de website van IKOB-BKB. De Raad voor Accreditatie (RvA) ziet erop toe dat IKOB-BKB zijn taak op de juiste manier uitvoert.

 

 

Foto rechts door Quinn Dombrowski op Flickr

Menu