Over het Kennisplatform

Het Kennisplatform gespoten PURschuim is initiatief van de sector en heeft tot doel om duidelijkheid te scheppen over de veiligheid van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Daarnaast richt het platform zich op de bevordering van de juiste toepassing van gespoten PURschuim. Het platform bundelt kennis en expertise, bevordert onderzoek, training en aangescherpte certificering op het gebied van gespoten PURschuim.

Het Kennisplatform wordt gedragen door:

U kunt contact opnemen met het Kennisplatform via info@gespotenpurschuim.nl.

Menu