Certificering werkt: schorsing verwerker project Elst

Certificeringsinstelling SKG-IKOB heeft maatregelen genomen tegen het bedrijf dat recentelijk dertig sociale huurwoningen in het Utrechtse Elst heeft geïsoleerd. Op basis van onderzoek heeft SKG-IKOB vastgesteld dat de desbetreffende isoleerder op meerdere onderdelen niet volgens de richtlijnen heeft gehandeld. Het bedrijf is daarom geschorst en mag vanaf 17 juli 2023 niet meer onder certificaat gespoten PURschuim aanbrengen. De schorsing kan pas ongedaan worden gemaakt als het bedrijf aantoonbaar kan maken dat het afdoende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim betreurt de gang van zaken rondom het project in Elst; met name voor de betrokken bewoners. Het doet een dringende oproep aan bedrijven die gespoten PURschuim aanbrengen om de richtlijnen in alle gevallen nauwgezet na te leven. Tegelijkertijd ziet het Kennisplatform in de gang van zaken eens te meer bewijs dat het stelsel van certificering goed werkt. SKG-IKOB is immers meteen in actie gekomen na de eerste berichten over de situatie in Elst en heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek een sanctie opgelegd aan het gecertificeerde bedrijf. Als het een niet-gecertificeerd bedrijf was geweest, had dit in beginsel kunnen doorgaan met het niet-naleven van de richtlijnen zonder dat daaraan consequenties waren verbonden. Daarom blijft het Kennisplatform bij de overheid en de politiek ervoor pleiten om het huidige stelsel van vrijwillige certificering verplicht te maken voor alle isolatiebedrijven die gespoten PURschuim aanbrengen.