Laatste nieuws

Beleidsmedewerkers SP bekijken aanbrengen gespoten PURschuim

Op maandag 27 augustus 2018 brachten twee beleidsmedewerkers van de SP-fractie in de Tweede Kamer, Eva de Bakker en Erik Flentge, een werkbezoek dat was georganiseerd door het Kennisplatform Gespoten PURschuim. Het werkbezoek vond plaats bij een woning in Heerhugowaard die werd geïsoleerd met gespoten PURschuim. Volgens de richtlijnen hadden de bewoners tijdelijk de woning verlaten. De isolatiewerkzaamheden werden verricht door de firma Pluimers. Namens Pluimers gaf Guido Jansen een toelichting op de werkzaamheden, de voorbereidingen die hierbij komen kijken en de voorzorgsmaatregelen die de verwerkers in acht nemen. Eveneens aanwezig waren André Stam en Adnan Bektešević van certificeringsinstelling Insula Certificatie, die Eva de Bakker en Erik Flentge vertelden over de wijze waarop inspecties op het verwerkingsproces plaatsvinden. De twee vertegenwoordigers van Insula konden vaststellen dat het team van Pluimers had voldaan aan alle eisen die in de beoordelingsrichtlijn worden gesteld.

Overigens gaan verwerkers binnenkort op alle projecten foto’s maken van relevante situaties tijdens en na afloop van het verwerkingsproces die verband houden met veiligheid. De beoordelingsrichtlijn is op 1 juli 2018 op dit punt uitgebreid, met als doel om iedere twijfel weg te nemen of bepaalde handelingen zijn uitgevoerd. Het gaat om het fotograferen van situaties als het gebruik van afzuiging tijdens het sprayen, de ventilatieopeningen in de kruipruimte, de houdbaarheidsdatum van het gebruikte materiaal, het luchtdicht afsluiten van de opening naar de kruipruimte na afloop van het sprayen en het aanbrengen van een waarschuwing op de toegang. Vanaf 1 januari 2019 zullen certificeringsinstellingen toetsen of verwerkers zich aan deze nieuwe eis houden.

Eva de Bakker en Erik Flentge over het werkbezoek: “Goed om te zien met hoeveel zorgvuldigheid er hier werd gewerkt. Zowel voor de medewerkers als voor de bewoners. Het bezoek gaf een interessant inkijkje in het ter plaatse werken met gespoten PUR. De SP zal de nieuw opgedane kennis gebruiken in de Tweede Kamer.”

Media-aandacht voor gespoten PURschuim

Het Kennisplatform Gespoten PURschuim heeft kennisgenomen van de recente media-aandacht rondom de woning van het echtpaar Keijzer uit Vriezenveen dat zijn woning heeft moeten verlaten nadat deze was geïsoleerd met gespoten PURschuim. De isolatie zou hebben geleid tot bouwtechnische problemen en tot gezondheidsklachten.

Het Kennisplatform betreurt het zeer dat het echtpaar Keijzer en hun kinderen problemen hebben ervaren die hen ertoe hebben gebracht hun woning te verlaten. Op basis van informatie die wij over deze situatie hebben verkregen zijn we tot de conclusie gekomen dat de aannemer die de isolatie heeft aangebracht hiervoor niet gecertificeerd was. Het product dat hij heeft gebruikt, was evenmin gecertificeerd. Voorts heeft de aannemer gebruikgemaakt van zogeheten geslotencellig schuim, dat – anders dan opencellig schuim – ongeschikt is voor het opvullen van een bestaande spouwmuurconstructie.

Om die reden leveren Nederlandse leveranciers geen geslotencellig schuim aan verwerkers voor deze toepassing in bestaande spouwmuren. Fabrikanten van grondstoffen aangesloten bij het Kennisplatform leveren sowieso geen materiaal aan niet-gecertificeerde verwerkers. Het voor deze toepassing ongeschikte materiaal dat de niet-gecertificeerde aannemer heeft gebruikt, was uit Polen afkomstig.

Ten aanzien van de genoemde gezondheidsproblemen stellen wij dat gespoten PURschuim – mits volgens de richtlijnen toegepast – geen gezondheidseffecten heeft; noch voor bewoners noch voor medewerkers die met deze isolatie werken. Verschillende onderzoeken – respectievelijk van TNO en RPS – hebben bevestigd dat PURschuim veilig kan worden gebruikt zolang de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen.

PURschuim wordt al 30 jaar op grote schaal als vloerisolatie gebruikt in Nederland vanwege de goede isolerende eigenschappen en flexibele verwerking. Het Kennisplatform Gespoten PURschuim hecht eraan het belang te onderstrepen van het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf bij het aanbrengen van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Verwerkers van PURschuim in dienst van gecertificeerde bedrijven zijn adequaat opgeleid, en gecertificeerde bedrijven hebben slechts na toelatingsonderzoek door SKG-IKOB of Insula Certificatie een certificaat gekregen. Door middel van inspecties zien deze instanties erop toe dat gespoten PURschuim in kruipruimtes op de juiste wijze en veilig wordt aangebracht.

Designed and developed by Bruns + Niks, a digital design agency in Amsterdam and Brussels